Ανάπτυξη, Υλοποίηση & Διαχείριση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργων διαχείρισης αποβλήτων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Διαχείριση Απορριμμάτων

Συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση

Εξουδετέρωση επικίνδυνων απορριμμάτων

Tοξικών, ιατρικών, βιομηχανικών και αστικών

Εμπορία δικαιωμάτων ρύπων

Mέτρηση, εφαρμογή και πώληση τεχνολογίας μείωσης των ρύπων.

Μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνεργασίες