Ποιοί Είμαστε

Η Goldeco SA ιδρύθηκε το 2009 από τον όμιλο εταιρειών Goldair Group και δραστηριοποιείται στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Οικολογίας και της Πράσινης Ανάπτυξης, μέσω Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παρέχει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό από κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρείες φ/β, inverters και μπαταριών, αλλά και ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υλοποίησης έργων ΑΠΕ προς ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, οργανισμούς, φορείς και ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, προμήθεια προϊόντων και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, αξιοποιώντας τις ήπιες μορφές ενέργειας όπως η αιολική, ηλιακή, υδραυλική, γεωθερμική και βιομάζα, με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών.

Goldeco Ανώνυμη Εταιρεία Περιβαλλοντικών Εφαρμογών A.E
Ιδία Κεφάλαια: € 1,525,000
Μέλος του Ομίλου Goldair

Το Όραμά Μας

Η Goldeco SA οραματίζεται έναν κόσμο όπου οι περιβαλλοντικές λύσεις οδηγούν σε ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Ως εταιρεία εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της και τη δημιουργία παραγωγικών δομών για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και τη διασφάλιση επενδυτικών έργων ΑΠΕ. Κατά τη διαρκή αυτή προσπάθεια για την επίτευξη της τεχνικής και επιχειρηματικής αριστείας, η τεχνογνωσία πάνω στις νέες τεχνολογίες πράσινης ενέργειας, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, η εμπεριστατωμένη γνώση της αγοράς, η συστηματική μελέτη του ανταγωνισμού και η αρτιότητα σε θέματα εξυπηρέτησης, επικοινωνίας και ασφάλειας, αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματά της.

Οι Αξίες Μας

Καινοτομία

Δεσμευόμαστε να αναζητούμε και να εφαρμόζουμε συνεχώς τεχνολογίες αιχμής που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ακεραιότητα

Η ακεραιότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και δραστηριοποιούμαστε με ειλικρίνεια, διαφάνεια και ηθικά πρότυπα.

Συνεργατικότητα

Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας που οδηγεί σε θετικές αλλαγές και δημιουργεί διαρκή αντίκτυπο.

Πελατοκεντρική προσέγγιση

Οι πελάτες μας βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής μας και δίνουμε προτεραιότητα στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους για την παροχή των καλύτερων και πιο αξιόπιστων λύσεων στην αγορά.

Συνεχής Μάθηση και Βελτίωση

Προσαρμοζόμαστε στις αναδυόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις με το να μένουμε ενημερωμένοι, να εξελίσσουμε τις πρακτικές μας και να μοιραζόμαστε τη γνώση εντός του οργανισμού.

Αποδοτικότητα Πόρων

Πρώτοι εμείς έχουμε δεσμευτεί για την αποδοτικότητα των πόρων σε όλες τις πτυχές των εργασιών μας ως εταιρεία, εκτός από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες μας, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα, εξοικονομώντας ενέργεια και βελτιστοποίηση στη χρήση των πόρων που διαθέτουμε για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Εκπαίδευση των Συνεργατών Μας

Προωθούμε την εκπαίδευση και πιστοποίηση των συνεργατών μας δίνοντας τους τη δυνατότητα να κάνουν κατάλληλες και βιώσιμες επιλογές.

Προσαρμοστικότητα και Ανθεκτικότητα

Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, μαθαίνουμε από τις εμπειρίες και εξελίσσουμε τις στρατηγικές μας για ένα βιώσιμο μέλλον.

Συνεργασίες