Προμήθεια Εξοπλισμού Σαλαμίνα 550kW PV Project (1)

Προμήθεια Εξοπλισμού Σαλαμίνα 550kW PV Project (1)

< Πίσω σε όλα τα Έργα

Τετραγωνικά καλύφθηκαν για την υλοποίηση του έργου: 2.619 τ.μ.

Εξοικονόμηση CO2 σε σχέση με ορυκτά καύσιμα: 17.714 τόνους CO2

Εκτιμώμενη παραγόμενη ενέργεια: 986.000 KWh/year

Νοικοκυριά που καλύπτονται από την ηλεκτρική ενέργεια του έργου ετησίως: 150+

() Η αναφερόμενη εκτιμώμενη μέση μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ενδεικτική και αφορά το πρώτο έτος λειτουργίας, με τον υπολογισμό να έχει γίνει βάση στοιχεία καιρικών συνθηκών και ηλιακής ακτινοβολίας της περιοχής και είναι στατιστικής μορφής. Τα τετραγωνικά που καλύφθηκαν για την υλοποίηση του έργου, είναι ενδεικτικά και δεν έχει έχουν ληφθεί υπόψη, η κλίση, η γεωλογία και γεωμορφολογία του εδάφους.*

< Προηγούμενο Έργο
Επόμενο Έργο >

Συνεργασίες